• image
  • image
  • image

Onze medewerkers van Kijlstra Ambulancegroep Fryslân proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Dan is het belangrijk om uw klacht of opmerking aan ons door te geven. Indien nodig wordt onze werkwijze aangepast en de kwaliteit van Ambulancegroep Fryslân verbeterd.

Wat kunt u doen?
Het beste is om uw klacht eerst te bespreken met degene die de klacht heeft veroorzaakt of met degene die in eerste instantie voor een oplossing kan zorgen. Meestal is dat degene waarmee u contact heeft gehad voor een vraag, advies of onderzoek. Bent u niet tevreden over het resultaat of wilt u liever niet met de betreffende medewerker praten, dan kunt u een klacht indienen. Wanneer ook dit geen bevredigend resultaat oplevert of wanneer u ook dit gesprek niet wenst, kunt u een schriftelijke klacht voorleggen aan de klachtencommissie.  
 
Hoe werkt de klachtenregeling?
Kijlstra Ambulancegroep Fryslân kent een klachtenregeling gebaseerd op de wet: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).