• image
  • image
  • image

Regelgeving vergoeding AED

De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED’s zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen. Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van deze AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Dat gebeurde vaak niet, omdat dit lastig is. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening (RAV).

Belangrijke informatie
• De regelgeving gaat in op 1 januari 2018.
• De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder.
• Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

Klik hier voor meer informatie.

U komt op de website van RAV Fryslân. Hier staat ook een online declaratieformulier.

‘Vrijspraak voor bloedgooien naar ambulancepersoneel’ kopte de Leeuwarder Courant afgelopen maandag naar aanleiding van een strafrechtelijke zaak tegen een 51 jarige Dokkumer, die vorig jaar zomer met bloed heeft gegooid naar ambulancepersoneel van Kijlstra Ambulancegroep. Ook andere media besteden aandacht aan deze zaak.

Kijlstra Personenvervoer uit Drachten geeft kandidaten vanuit een uitkeringssituatie een kans om bij hen aan de slag te gaan als personenvervoerder. Kijlstra wil op deze manier ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen en zo haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Wethouder Roel Haverkort van Smallingerland en directeur Rudy Verwoert hebben 21 december 2017 de overeenkomst ondertekend om deze samenwerking tussen Kijlstra Personenvervoer en Fryslân Werkt! voor 2018 te bekrachtigen.

ondertekening-samenwerkingsovereenkomst-Kijlstra-Personenvervoer-en-Fryslan-werkt.Directeur Rudy Verwoert is erg blij met deze samenwerking: “Op deze manier kunnen wij als maatschappelijk betrokken bedrijf écht iets doen voor mensen die in een uitkeringssituatie zitten. Ze krijgen de kans om een mooi vak te leren én te bouwen aan hun toekomst. Daar doen we het voor!”

GroenLeven zonne-energie uit Heerenveen heeft afgelopen week 534 zonnepanelen geplaatst op het dak van het hoofdkantoor van Kijlstra Personenvervoer & Ambulancezorg in Drachten.

Kijlstra en GroenLeven zonnepanelen

Met het plaatsen van de zonnepanelen wil Kijlstra nóg duurzamer ondernemen. De opgewekte energie wordt gebruikt om het energiegebruik van de huisvesting nog verder terug te dringen en voor het opladen van elektrische auto’s.

De ambulancezorg in Fryslân wordt opnieuw uitgebreid. De standplaatsen Stiens en Nieuwehorne krijgen vanaf 1 december 2017 de beschikking over een ambulance die 24 uur per dag inzetbaar is. De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân bouwt hiermee verder aan een nog betere spreiding en beschikbaarheid van de ambulance spoedzorg in Friesland. Dit alles in goed overleg met zorgverzekeraars.

telblok
contact-kopje
Bezoekadres

Ottolaan 2
9207 JR  Drachten

Postadres
Postbus 81
9200 AB  Drachten

socialmedia1
socialmedia2socialmedia3