• image
  • image
  • image
Newcom Research en Consultancy heeft dit jaar een landelijk imago-onderzoek ambulancezorg uitgevoerd onder een representatieve steekproef van Nederlanders (N=1.018). Hieruit blijkt dat de overgrote meerderheid zowel een positieve houding als veel respect en vertrouwen heeft in de ambulancezorg. “Ik ben trots op de resultaten van het onderzoek. Ze sluiten naadloos aan op de missie van de ambulancesector, waarin de juiste zorg voor de patient, op het juiste moment en de juiste plaats centraal staan”, aldus Hans Simons, voorzitter Ambulancezorg Nederland (AZN).

Voertuigen
De Waddeneilanden krijgen de beschikking over nieuwe voertuigen voor geneeskundige hulpverlening bij grote calamiteiten. De nieuwe eenheden werden op vrijdag 23 juni gepresenteerd bij de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Fryslân in Drachten. Bij die gelegenheid zijn ook samenwerkingsovereenkomsten voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) op de Wadden ondertekend. De overeenkomsten en de overdracht van de nieuwe hulpverleningsvoertuigen staan borg voor een upgrade van de geneeskundige hulpverlening op de eilanden. Met het nieuwe materieel voor de Waddeneilanden is de landelijke uitrol van de structuur voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand feitelijk voltooid.

Door veranderende wet- en regelgeving dient de Nederlandse Transplantatie Stichting (lees NTS) voortaan te beschikken over een eigen huisstijl op de voertuigen die ingezet worden ten behoeve van orgaandonatie en transplantatie. In de afgelopen 20 jaar heeft het transport een grote professionalisering doorgemaakt. Hierbij is, op verzoek van het ministerie van VWS, in het verleden aangehaakt bij de ambulancezorg. In de overgangsfase tot eind december 2017 zullen de voertuigen van Witte kruis Transplant (waarvoor Kijlstra het vervoer in Noord-Nederland verzorgt) en Medical Transport Nijmegen, in zowel de ambulance als NTS huisstijl ingezet worden voor dit bijzondere (spoed) transport. Het is belangrijk dat deze voertuigen geen moeilijkheden ondervinden bij het toegang krijgen tot ziekenhuizen in Nederland, Burger en Militaire Luchthavens in Nederland, afhandelaars op Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen.

Fietsen, lopen, roeien, zwemmen én met de boot
Peter Lips is een zeer gewaardeerde medewerker bij Kijlstra Ambulancegroep Fryslân. Maar hij is ook ziek. Ernstig ziek. Peter heeft alvleesklierkanker. Dat is voor zijn collega’s aanleiding geweest om hem een groot hart onder de riem te steken. Dit door het organiseren van een meerdaagse estafettetocht om geld in te zamelen voor Stichting Casper; een stichting die zich bezighoudt met onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor alvleesklierkanker, Peters ziekte.Casper

Op Woensdag 23 november 2016 heeft Kijlstra Ambulancegroep Fryslân voor de vierde keer gebruik mogen maken van de locatie woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen voor de ‘assessments zorgambulance’. Deze assessments bestaan uit gesimuleerde praktijksituaties, waarbij het team van de zorgambulance laat zien hoe ze bij een dergelijke situatie zouden handelen. Op basis van dit handelen vinden er reflecterende gesprekken plaats die uiteindelijk moeten leiden tot scholing op maat. Dit jaar sloot ook Ambulancezorg Groningen voor het eerst aan.

telblok
contact-kopje
Bezoekadres

Ottolaan 2
9207 JR  Drachten

Postadres
Postbus 81
9200 AB  Drachten

socialmedia1
socialmedia2socialmedia3