• image
  • image
  • image
In augustus is de nieuwbouw van onze ambulancepost in Hardegarijp opgeleverd.
Wij zijn trots op het resultaat: een prachtige locatie, een prachtig en functioneel pand!
hardegarijpWij willen dit graag met u delen en nodigen u uit een kijkje te komen nemen op onze Open Dag op 14 oktober aanstaande van 13:30 tot 15:30 uur.
Kom nader kennis maken met de ambulancezorg en meer!
U bent van harte welkom.
Kijlstra Ambulancegroep Fryslân
Team Hardegarijp
Rijksstraatweg 211
9254 DH Hardegarijp
Kijlstra heeft haar werkwijze voor het melden van signalen bij kindermishandeling en huiselijk geweld laten toetsen door de onafhankelijke commissie Keurmerk Meldcode. Dit heeft geleid tot een succesvol resultaat; het Keurmerk Meldcode. Hiermee komt Kijlstra in een select rijtje ambulancediensten die dit keurmerk hebben.

170822 keurmerk medium
Newcom Research en Consultancy heeft dit jaar een landelijk imago-onderzoek ambulancezorg uitgevoerd onder een representatieve steekproef van Nederlanders (N=1.018). Hieruit blijkt dat de overgrote meerderheid zowel een positieve houding als veel respect en vertrouwen heeft in de ambulancezorg. “Ik ben trots op de resultaten van het onderzoek. Ze sluiten naadloos aan op de missie van de ambulancesector, waarin de juiste zorg voor de patient, op het juiste moment en de juiste plaats centraal staan”, aldus Hans Simons, voorzitter Ambulancezorg Nederland (AZN).

Voertuigen
De Waddeneilanden krijgen de beschikking over nieuwe voertuigen voor geneeskundige hulpverlening bij grote calamiteiten. De nieuwe eenheden werden op vrijdag 23 juni gepresenteerd bij de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Fryslân in Drachten. Bij die gelegenheid zijn ook samenwerkingsovereenkomsten voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) op de Wadden ondertekend. De overeenkomsten en de overdracht van de nieuwe hulpverleningsvoertuigen staan borg voor een upgrade van de geneeskundige hulpverlening op de eilanden. Met het nieuwe materieel voor de Waddeneilanden is de landelijke uitrol van de structuur voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand feitelijk voltooid.

Door veranderende wet- en regelgeving dient de Nederlandse Transplantatie Stichting (lees NTS) voortaan te beschikken over een eigen huisstijl op de voertuigen die ingezet worden ten behoeve van orgaandonatie en transplantatie. In de afgelopen 20 jaar heeft het transport een grote professionalisering doorgemaakt. Hierbij is, op verzoek van het ministerie van VWS, in het verleden aangehaakt bij de ambulancezorg. In de overgangsfase tot eind december 2017 zullen de voertuigen van Witte kruis Transplant (waarvoor Kijlstra het vervoer in Noord-Nederland verzorgt) en Medical Transport Nijmegen, in zowel de ambulance als NTS huisstijl ingezet worden voor dit bijzondere (spoed) transport. Het is belangrijk dat deze voertuigen geen moeilijkheden ondervinden bij het toegang krijgen tot ziekenhuizen in Nederland, Burger en Militaire Luchthavens in Nederland, afhandelaars op Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen.

telblok
contact-kopje
Bezoekadres

Ottolaan 2
9207 JR  Drachten

Postadres
Postbus 81
9200 AB  Drachten

socialmedia1
socialmedia2socialmedia3