• image
  • image
  • image
De ambulancezorg in Fryslân wordt opnieuw uitgebreid. De standplaatsen Stiens en Nieuwehorne krijgen vanaf 1 december 2017 de beschikking over een ambulance die 24 uur per dag inzetbaar is. De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân bouwt hiermee verder aan een nog betere spreiding en beschikbaarheid van de ambulance spoedzorg in Friesland. Dit alles in goed overleg met zorgverzekeraars.

Sinds een jaar heeft RAV Fryslân er een Ambulancehelikopter bij. Op 16 november 2016 heeft RAV Fryslân het stokje overgenomen van Defensie en hebben daarbij de ANWB gecontracteerd voor de uitvoering. Met deze aanwinst leveren wij de beste en snelste ambulancezorg voor patiënten op de Friese Waddeneilanden. rav-fryslan-helikopter-1jaarDeze Ambulancehelikopter is een belangrijke eenheid en schakel tussen de zorgverlening op de eilanden en ziekenhuizen aan de vaste wal.

Op dinsdag 7 november 2017 heeft Kijlstra Ambulancegroep Fryslân voor de vijfde keer gebruik mogen maken van de locatie woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen voor de ‘assessments zorgambulance’. Deze assessments bestaan uit gesimuleerde praktijksituaties, waarbij het team van de zorgambulance laat zien hoe ze bij een dergelijke situatie zouden handelen. Op basis van dit handelen vinden er reflecterende gesprekken plaats die uiteindelijk moeten leiden tot scholing op maat. Na de goede ervaringen van vorige keer deed ook Ambulancezorg Groningen voor de tweede keer mee.

In augustus is de nieuwbouw van onze ambulancepost in Hardegarijp opgeleverd.
Wij zijn trots op het resultaat: een prachtige locatie, een prachtig en functioneel pand!
hardegarijpWij willen dit graag met u delen en nodigen u uit een kijkje te komen nemen op onze Open Dag op 14 oktober aanstaande van 13:30 tot 15:30 uur.
Kom nader kennis maken met de ambulancezorg en meer!
U bent van harte welkom.
Kijlstra Ambulancegroep Fryslân
Team Hardegarijp
Rijksstraatweg 211
9254 DH Hardegarijp
Kijlstra heeft haar werkwijze voor het melden van signalen bij kindermishandeling en huiselijk geweld laten toetsen door de onafhankelijke commissie Keurmerk Meldcode. Dit heeft geleid tot een succesvol resultaat; het Keurmerk Meldcode. Hiermee komt Kijlstra in een select rijtje ambulancediensten die dit keurmerk hebben.

170822 keurmerk medium
telblok
contact-kopje
Bezoekadres

Ottolaan 2
9207 JR  Drachten

Postadres
Postbus 81
9200 AB  Drachten

socialmedia1
socialmedia2socialmedia3