• image
  • image
  • image
Kijlstra heeft haar werkwijze voor het melden van signalen bij kindermishandeling en huiselijk geweld laten toetsen door de onafhankelijke commissie Keurmerk Meldcode. Dit heeft geleid tot een succesvol resultaat; het Keurmerk Meldcode. Hiermee komt Kijlstra in een select rijtje ambulancediensten die dit keurmerk hebben.

170822 keurmerk medium

Het Keurmerk Meldcode wordt alleen uitgereikt aan organisaties die hun protocol (succesvol) hebben laten toetsen. Door te werken met een aandachtsfunctionaris en het behaalde Keurmerk Meldcode laat Kijlstra ketenpartners zien dat op een juiste manier met signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld wordt omgegaan.

‘Een Veilig Thuis, daar maakt Kijlstra Ambulancegroep zich sterk voor’
telblok
contact-kopje
Bezoekadres

Ottolaan 2
9207 JR  Drachten

Postadres
Postbus 81
9200 AB  Drachten

socialmedia1
socialmedia2socialmedia3