• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Zittend ziekenvervoer: bel (0512) 51 24 84
Kijlstra Personenvervoer rijdt zittend ziekenvervoer. Zittend ziekenvervoer is het vervoer van en naar een ziekenhuis of specialist voor een medische behandeling. Een chauffeur van Kijlstra haalt u per taxi op en brengt u naar uw bestemming. Per persoon kijken wij welk vervoer het meest geschikt is, zodat u comfortabel en tijdig op de plek van bestemming komt.
Ook kunt u afspraken al geruime tijd van tevoren aan ons doorgeven. Wij registreren al deze gegevens, zodat u verzekerd bent van tijdig en correct vervoer.

Zorgverzekering
Het zittend ziekenvervoer wordt in de meeste gevallen volledig door de zorgverzekeraar vergoed, rekening houdend met eigen bijdrage. Neem voor u gebruik wilt maken van zittend ziekenvervoer contact op met uw zorgverzekering om de vergoeding te bespreken of raadpleeg hun website. De vergoeding verschilt namelijk per verzekeraar.

Er zijn in principe 5 groepen mensen die in aanmerking komen voor betaald vervoer van en naar het ziekenhuis:
• Mensen die voor nierdialyse naar het ziekenhuis moeten;
• Mensen die voor chemotherapie of bestraling naar het ziekenhuis moeten;
• Mensen die rolstoelgebonden zijn;
• Mensen die visueel gehandicapt zijn;
• Mensen die niet in 1 van de bovenstaande groepen vallen, maar door een langdurige ziekte of aandoening toch zwaarwegende vervoersproblemen krijgen wanneer het ziekenvervoer zou worden geweigerd.

Let op!
U kunt pas per taxi naar het ziekenhuis vervoerd worden wanneer u hiervoor officieel toestemming heeft van uw zorgverzekeraar. Deze toestemming krijgt u echter alleen met een verklaring van uw behandelend arts. U kunt voor deze vergoeding een aanvraag indienen via het formulier ’medische verklaring zittend ziekenvervoer’, die u kunt opvragen bij uw verzekeraar. De huisarts of uw behandeld arts moet het formulier ondertekenen. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Lijst van verzekeraars zittend ziekenvervoer
Hieronder treft u een lijst aan van zorgverzekeraars waarvoor Kijlstra Personenvervoer het zittend ziekenvervoer verzorgt.

De Friesland
• Aegon
• Aevitae
• Allianz Nederland
• Avero
• Azivo
• CZ actief
• De Amersfoortse
• Fortis
• Goudse verzekering
• IAK
• IZA
• Nedasco Assuradeuren
• Ohra
• ONVZ
• Salland
• Trias
• Turien & Co
• UMC
• Univé
• VPZ Assuradeuren
• VGZ
• VVAA